Vorderingenles

DSC_7230.JPGDSC01097.JPG

Ieder mens is enig en uniek, zo ook de ontwikkeling van het leren zwemmen. Als we een grove indeling maken in de typering van zwemmers, zien we borstcrawlzwemmers en schoolslagzwemmers. De borstcrawlzwemmers zijn over het algemeen natuurlijke zwemmers, vinden het fijn om onder water te zijn en de borstcrawl te zwemmen en hebben vaak moeite met de schoolslag. De schoolslag is een slag die niet natuurlijk is maar juist bedacht is om veilig langere afstanden te kunnen afleggen met het hoofd boven water. De leerling, die een schoolslagzwemmer is, heeft daarentegen moeite met de borstcrawlcombinatie van een doorgaande armbeweging en een op en neer gaande beenslag. Ook het onder water zwemmen kan moeilijkheden opleveren, omdat de ademhaling bij schoolslagzwemmers van nature meer ingesteld is op inademen dan op uitademen. Juist bij de borstcrawl en het onder water zwemmen is het van belang dat de ademhaling gericht is op uitademen.

Men kan zich voorstellen dat de wegen van een borstcrawlzwemmer en een schoolslagzwemmer, naar goed en veilig zwemmen, verschillend zijn. De borstcrawlzwemmer zal het niveau van bubbel 1 en 2 redelijk snel bereiken, maar krijgt bij bubbel 3 te maken met de schoolslag. Vaak een lastig obstakel en deze fase duurt dan over het algemeen ook langer. De schoolslagzwemmer vindt het onder water gaan lastiger en zal dan ook meer moeite hebben met de eisen van bubbel 1.

Hier worden twee types zwemmers beschreven, maar er zijn natuurlijk allerlei gradaties en dus vele wegen die uiteindelijk leiden naar goed en veilig zwemmen. Er is dan ook niet een standaard antwoord te geven op de vraag: wanneer haalt mijn kind dit of dat niveau?

Voor de leerling is het belangrijk dat hij of zij voldoende ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Wij proberen de ouders zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken in het leerproces: op de website staan alle niveaus beschreven met de daarbij behorende eisen en op de leerlingpagina staat het huidige niveau van de leerling vermeld.

Daarnaast staan bij alle bubbelniveaus twee zwemlessen per jaar in het teken van de vorderingen (in mei en november). Tijdens deze zogenaamde vorderingenlessen geven wij de ouders gedurende ca. 20 minuten de mogelijkheid om in de zwemzaal de zwemles te volgen en eventuele vragen te stellen aan de betreffende lesgevers.

Als zij daar tijd voor kunnen vrijmaken, is het mogelijk om incidenteel de vorderingen aan Bas te vragen.

De eerstvolgende vorderingenles is op zaterdag 25 mei 2024.