bubbel 6

B diploma bubbels 01_img_9.jpg

Lestijden
08.00 uur
13.15 uur
16.15 uur

 

In bubbel 6 leert de leerling de enkelvoudige rugslag en schoolslag te automatiseren zonder hulpmiddelen over een langere afstand. Alle elementen van het zwemmen vallen nu op hun plek: de zwemslagen schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl en rugcrawl en de (zwemsurvival)vaardigheden te water gaan, draaien, adembeheersing, watertrappen, onder water zijn, zinken en (uit)drijven.

Een leerling gaat naar bubbel 7 als deze in het zwembad Drostenburg heeft laten zien, dat hij/zij alle zwemtechnieken, vaardigheden en survivalonderdelen voor het zwemdiploma A-zwemsurvival beheerst. Het enige wat nog bevestigd moet worden is het zwemmen in een groter en dieper zwembad met een normale watertemperatuur. Deze bevordering vindt meestal plaats op de tweede zwemles van een lesblok. Wij vertellen het aan de betreffende leerling, direct na de zwemles en geven een brief mee met de nodige gegevens voor de veiligheidstest, die op de derde lesdag van een lesblok in het Sportcentrum F.B. Duran te Diemen van 8.00 tot 9.00 uur plaatsvindt. Als na de veiligheidstest blijkt, dat ook in het zwembad van Sportcentrum F.B. Duran aan de eisen van het zwemdiploma A-zwemsurvival voldaan is (zie exameneisen zwemdiploma A-zwemsurvival) krijgt de leerling direct na de veiligheidstest het zwemdiploma A-zwemsurvival uitgereikt.

De veiligheidstest wordt elf keer per jaar georganiseerd in het Sportcentrum F.B. Duran in Diemen: zeven keer vóór de zomervakantie en vier keer na de zomervakantie. De veiligheidstest vindt plaats op de derde zaterdag van een lesblok van 8.00 - 9.00 uur en tijdens de veiligheidstest wordt met korte kleding en waterschoenen aan gezwommen.

Na het behalen van het zwemdiploma A-zwemsurvival is de eerste stap gezet naar goed en veilig zwemmen. De leerling kan nu gaan zwemmen in een rustig zwembad onder toezicht van een begeleider. De leerling zal in bubbel 7 met meer en gecombineerde survivalonderdelen te maken krijgen, die nodig zijn om veilig te kunnen zwemmen in alle zwembaden. De volgende tussenstap is het kunnen voldoen aan de eisen van het zwemdiploma B-zwemsurvival


Gemiddeld zal een (bijna) zesjarige in circa 20 maanden het zwemdiploma A-zwemsurvival kunnen behalen. Oudere leerlingen behalen dit niveau sneller (bijvoorbeeld in ca. een half jaar voor een 11- tot 16 jarige).