Het behalen van zwemdiploma's

C-diploma.jpg


Het behalen van zwemdiploma's zien wij als een bevestiging van het zwemniveau op een bepaald moment en niet als een doel op zich. Wij adviseren de ouders, indien dat mogelijk is, de kinderen het gehele leertraject te laten volgen en af te sluiten op het niveau van het zwemdiploma C-zwemsurvival.
Sinds januari 2016 gebruiken wij de zwemdiploma's A-, B- en C-zwemsurvival van de ENVOZ om onze leerlingen via een brede weg tot goede en veilige zwemmers te laten ontwikkelen. De survivalonderdelen, waar het voor de veiligheid in de praktijk om gaat, vormen een wezenlijk onderdeel tijdens het diplomazwemmen

De inhoud van de zwemdiploma's van vóór 1998 werd door ouders vaak als volgt gewogen: A was voldoende voor die kinderen, die niet van zwemmen hielden of weinig zwommen, B was nodig om zich te kunnen redden bij regelmatig zwemmen en het Basiszwemdiploma (vergelijkbaar met het huidige zwemdiploma C) behaalden die kinderen, die van zwemmen hielden en daar zelf voor gekozen hadden.

In tegenstelling tot vroeger is het huidige systeem van de zwemdiploma's A, B en C-zwemsurvival één geheel, waarbij het zwemdiploma C-zwemsurvival de garantie geeft een veilige en goede zwemmer te zijn in alle voorkomende situaties. Ook is hij of zij in staat om een drenkeling naar de kant te brengen m.b.v. verschillende vervoerstechnieken en alle onderdelen van het examen met kleding aan uit te voeren.

DSC_1774.JPG
De vaardigheden zijn op elkaar afgestemd in aantal, afstand en tijdsduur. Daarnaast vormen de survivalvaardigheden een wezenlijk onderdeel van het zich goed kunnen redden in onverwachte situaties in het zwembad en het buitenwater.

Bij het zwemdiploma A-zwemsurvival zijn de afstand en de tijdsduur nog kort, bij het zwemdiploma B- zwemsurvival wordt het pakket van de survivalonderdelen uitgebreid en zijn de de afstanden en tijdsduur groter. Bij het zwemdiploma C-zwemsurvival krijgen de leerlingen de laatste aanvullingen van het survivalgedeelte in moeilijke en spannende situaties. Zo komen alle puzzelstukjes bij elkaar en wordt op een gegeven moment de gehele puzzel als complete zwemmer zichtbaar.


Vergeleken met vroeger staan de zwemdiploma's A-, B- en C-zwemsurvival dus niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het "zwemalfabet". Niemand gaat naar school om daar een gedeelte van het alfabet te leren, want de problemen in het verdere leven zijn dan niet te overzien. Hetzelfde principe geldt voor het zwemmen: maak het geheel van A, B en C-zwemsurvival af en wordt een complete zwemmer, die zich in alle omstandigheden weet te redden en een ander kan redden!

Bovenstaand verhaal geldt voor leerlingen zonder beperking(en). De ouders van leerlingen met een beperking krijgen van ons een persoonlijk advies over de haalbaarheid van de verschillende zwemdiploma's.


U kunt uw kind(eren) aanmelden via deze website.