bubbel 4

DSC_1722.JPG

Lestijden
08.45 uur
12.30 uur
15.30 uur

Bij bubbel 4 gaan we verder met het verbeteren van de schoolslag met het gezicht boven water over een grotere afstand in de lengte van het zwembad. Bij de borstcrawl en de rugcrawl wordt de armslag meer ontwikkeld naar een doorgaande beweging zonder ademhaling. Het oriënteren onder water krijgt steeds meer aandacht en er wordt gewerkt aan de opbouw van de zwemconditie.   

Vanaf bubbel 4 t/m 8 is er een tweewekelijks programma:

De ene week wordt een gedeelte van de zwemles in circuitvorm gezwommen in de breedte van het zwembad. Tijdens het circuit wordt de leerling uitgedaagd meer en meer zelfstandig te zwemmen en opdrachten via zogenaamde stuurkaarten uit te voeren. 

De andere week is de leerling aan de slag met het uitvoeren van bijv. de schoolslag, die
op een goede wijze wordt uitgevoerd over een steeds grotere afstand. 
 
Een leerling gaat naar bubbel 5 als deze:
- zelfstandig in het water springt, op de rug draait, vervolgens 15 meter zelfstandig, 
  zonder hulpmiddelen en met een goede techniek, enkelvoudige rugslag zwemt, 
  op de borst draait en zonder de badrand aan te raken, 
  15 meter schoolslag, met voldoende techniek en stuwing d.m.v. de voeten, 
  terug zwemt met het gezicht boven water (eveneens zonder hulpmiddelen)
- enkele meters rugcrawl zwemt met een goede rugcrawlbeenslag 
  en een armslag met doorgaande beweging
- enkele meters borstcrawl zwemt met een goede borstcrawlbeenslag, 
  het gezicht onder water en een armslag met doorgaande beweging